Kako se včlaniš?

Članstvo v Študentskem klubu mladih Šentjur se izkazuje s potrdilom o šolanju - KOPIJA ALI ORIGINAL in izpolnjeno PRISTOPNO IZJAVO in ga moraš obnavljati vsako leto znova.

Pristopna izjava: http://www.skms.net/files/doc/8741_pristopna-izjava.docx

Član/ica ŠKMŠ lahko postane vsak, ki ima status študenta/ke ali dijaka/inje ter stalno prebivališče v občini Šentjur ali občini Dobje.

ČLANSTVO JE BREZPLAČNO!

Kako podaljšam članstvo ali se vpišem v klub?

Članstvo lahko podaljšaš na uradnih urah v pisarni ŠKMŠ (Športni park Šentjur pri bazenu) ali pošlješ izpolnjeno pristopno izjavo in potrdilo o šolanju na naslov ŠKMŠ, Cesta Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur.

Če se boš v klub letos vpisal/a prvič, imej s seboj potrdilo o vpisu, člansko izkaznico boš prejel/a po pošti.

Za podaljšanje članstva pa potrebuješ potrdilo o vpisu in ŠKMŠ-jevo izkaznico, na katero ti bomo nalepili nalepko za tekoče šolsko leto.


Le z veljavno izkaznico si upravičen/a do ugodnosti in subvencij. Za vsako drugo izdelavo članske izkaznice ŠKMŠ zaračunavamo 5 EUR (prva izdelava izkaznice je brezplačna), zato pazite in ne izgubljajte članskih izkaznic.