Akti

Veljavni akti Študentskega kluba mladih Šentjur:

    Statut ŠKMŠ (sprejet 10.12.2010)
    Pravilnik Upravnega odbora (sprejet 10.12.2010)
    Pravilnik Nadzorne komisije (sprejet 10.12.2010)
    Pravilnik Disciplinske komisije (sprejet 10.12.2010)
    Pravilnik o izplačevanju honorarjev (sprejet 10.12.2010)  
    Volilni pravilnik (15.11.2008)