Kdo smo?

Študentski klub mladih Šentjur je ...

nepolitična in prostovoljna organizacija, ki združuje študente, dijake in ostale zainteresirane na območju Upravne enote Šentjur na področju študentske problematike, kulture, umetnosti, vzgoje, izobraževanja, športa, šolstva ter sociale. V skladu s svojim programom in smernicami skrbi za obštudijske in druge aktivnosti mladih na Šentjurskem.

Namen ŠKMŠ je predstavljati člane in članice na državni in mednarodni ravni ter skrbeti za njihovo dobrobit na različnih področjih.

ŠKMŠ z izvajanjem svojih dejavnosti in aktivnosti teži predvsem k uresničevanju naslednjih ciljev:

Ustvariti in ponuditi čim bolj pester in zanimiv program aktivnosti in dejavnosti, ki bi zadovoljeval različne okuse in bil zanimiv za obiskovalce naših prireditev. Ne želimo podvajati že obstoječih dejavnosti, ampak zapolniti "praznine".

Spodbujati športno in kulturno udejstvovanje, skrbeti za izobraževanje, zagotavljati pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa, skrbeti za splošno obveščenost članov in članic društva in nuditi pomoč pri čim bolj kvalitetnem preživljanju študijskega obdobja.

Izboljšati socialni položaj članov in članic in v ta namen omogočiti čim več članskih ugodnosti, (link na popustnik) ki se kažejo v raznih načinih subvencioniranja in omogočanja popustov ter so se doslej izkazale kot zelo dobre in uspešne, zato se bomo v klubu tudi v prihodnje trudili za podobne akcije še v večjem obsegu.

Dolgoročni cilj kluba je, da bi mladi v Šentjurju čim bolj aktivno sodelovali pri oblikovanju programa ter se povezovali in družili na vseh ravneh.


Za uresničevanje ciljev ŠKMŠ izvaja projekte, ki pozitivno vplivajo na socialni in družbeni položaj študentov in študentk ter dijakov in dijakinj, spodbujajo njihovo ustvarjalnost in aktivno državljanstvo, ohranjajo kulturno in naravno dediščino ter spodbujajo trajnostni razvoj.
 

Splošni podatki


Sedež
Študentski klub mladih Šentjur

Cesta Miloša Zidanška 28 / p.p. 75
SI-3230 Šentjur

Kratica: ŠKMŠ

Transakcijski račun: SI56 0400 1004 6473 271 (Nova KBM)
Davčna številka: 14050684, nismo zavezanci ZDDV
Matična številka: 5993911
Številka dejavnosti: 91330

Pravna oblika: društvo
Ustanovitelji: skupina občanov
Datum ustanovitve: 30. 10. 1996

Zastopnik društva: Robert Kladnik