Vizija in poslanstvo

ŠKMŠ se zaveda, kaj pomeni predstavljati mladih vredno organizacijo, zato prisluhne željam svojih članov in se poskuša prilagajati njihovim potrebam. Zadovoljuje številne interese mladih, zato nudi vrsto inovativnih aktivnosti in dejavnosti, ki potekajo v okviru kluba. Preko stalnih prireditev združuje in povezuje svoje člane ter tako skrbi za lokalno povezanost mladih, hkrati pa se povezuje tudi s partnerji izven Šentjurja. Še naprej želimo prispevati k družbenem razvoju Šentjurja in ustvarjati raznolik program.

V naši kratici je opazen tudi veliki M, ki je tam zato, ker smo ob ustanovitvi menili, da je ciljne študentske populacije pri nas premalo, da bi se omejevali zgolj nanjo, in ker želimo poudariti, da smo odprti za vso mladost, kar jo premoremo - v vseh pomenih.