Obvestila

Razpis kandidacijskega postopka za Svetnika ŠKMŠ v Svetu zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2018/19

09.11.2018

Razpis kandidacijskega postopka za predstavnika Študentskega kluba mladih Šentjur v Svetu ŠOLS za mandatno obdobje 2018/19

09.11.2018

Razpis kandidacijskega postopka za organe društva Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2018/19

09.11.2018