Dan boja proti AIDSU

01.12.2010 HIV
H - human - človeški
I - immunodeficiency - oslabljen imunski sistem
V - virus - virus


Virus imunske pomanjkljivosti (HIV) je povzročitelj sindroma imunske pomanjkljivosti (AIDS). Spada v rod Lentivirusov, ki pripada družini Retroviridae. Poznamo dva tipa: HIV-1 in HIV-2, v vsakem tipu pa še številne podtipe.

AIDS
A - aquired - pridobljen
I - immuno - imunski
D - deficiency - pomanjkljivost
S - syndrome - sindrom


AIDS je sindrom, skupek bolezenskih znakov in simptomov, ki predstavljajo zadnjo fazo okužbe s HIV, ko se bolnikov imunski sistem ni več sposoben ubraniti oportunističnih okužb in ko se množično pojavljajo malignomi, sicer redki pri imunsko zdravih osebah.[i][/i]

Na stojnicah bomo mimoidoče poučili o načinih prenosa HIV (in drugih spolno prenosljivih bolezni), rizičnih obnašanjih (nezaščitena spolnost, so-uporaba injekcijskih igel,...), anatomiji spolnih organov itd., ter vsakemu dali še kondom z ovitkom, na katerih so tudi koristne informacije.

Ljudem želimo povedati, da je spolnost lepa, naj pa bo tudi varna. Hkrati pa si bomo tudi letos ponovno prizadevali razbiti stigmo, ki spremlja okužene s HIV.

Info: 041/630-131 (Maja)

Komentarji