Kaj pa mi?

14.06.2017

POGLAVITNE REŠITVE ZUPŠ

ZAKON ZA UREJANJE POLOŽAJA ŠTUDENTOV


V začetku meseca maja so ŠOS Predsedniku Državnega zbora RS predali Pobudo za vložitev Predloga zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), ki ureja težave, s katerimi se vsakodnevno soočajo študenti (in dijaki), odpravlja varčevalne ukrepe na področju mladih, olajšuje njihov socialni položaj in odpravlja nekatere sistemske napake.

Hkrati so želeli opozoriti na potrebe študentov, ki kljub nenehnim obljubam in praznim besedam politikov, ostajajo zapostavljene. V Sloveniji imamo visoko rast BDP, številni varčevalni ukrepi se sproščajo, ponovno pa se pozablja na mlade.

Zakon so želeli vložiti na najmanj političen način, kot ljudsko iniciativo, z zbiranjem vsaj 5000 podpisov, s tem pa tudi jasno pokazati, da smo tukaj in jih javno sprašujemo: “Kaj pa mi?”

Ker so naŠOS-u morali predlog še popraviti in dopolniti, se je postopek zavlekel in bi lahko zaradi parlamentarnih počitnic z zbiranjem podpisov pričeli šele jeseni. Da ne bi izgubljali časa, so se s Predsednikom DZ dr. Milanom Brglezom našli rešitev in se dogovorili, da predlog ZUPŠ formalno vloži on, kot prvi med enakimi. Ker pa se je z vložitvijo zakona s strani Predsednika DZ izgubil smisel zbiranja podpisov za vložitev zakona na upravnih enotah, so pričeli z zbiranjem podpisov podpore. S tem želijo dati predlogu zakona dodatno težo, okrepiti skupna prizadevanja po prepoznanju mladih in poslati sporočilo, da gre za konkretne zahteve in potrebe mladih, ki pa ne smejo biti podvržene političnemu prestižu in tekmovanju med političnimi strankami.

Ob zbiranju podpisov si bodo prizadevali vsebino ZUPŠ predstaviti čim širšemu krogu javnosti, zbrane podpise pa bodo izročili tudi poslancem, ki bodo na koncu nosili politično odgovornost za uzakonitev sprememb, ki bi mladim olajšale njihov socialni položaj.

Predlog zakona ureja težave, s katerimi se vsakodnevno soočajo mladi/študenti, odpravlja varčevalne ukrepe na področju mladih, olajšuje njihov socialni položaj, hkrati pa odpravlja sistemske napake. Z njim želimo:  
 
1. DOHODNINA: vrniti višino posebne osebne olajšave (t.i. študentske olajšave), do katere so upravičeni dijaki in študenti ob opravljanju študentskega dela, na predkrizno raven; iz zdajšnjih 2.477,03 € na 3.302,70 €. 
 
2. ZAVAROVANJE: mladim omogočiti obvezno zdravstveno zavarovanja po starših za celoten čas trajanja izobraževanja; torej, da se pravica do zavarovanja veže na status dijaka/študenta (in ne na starost 26 let). 
 
3. PREHRANA: omogočiti študentom koriščenje subvencioniranega obroka (bonov) do 22. ure ter v poletnih mesecih, hkrati pa dvig subvencije iz 2,35 € na 2,78 €. 
 
4. ŠTIPENDIJE: omogočiti prejemanje državne štipendije tudi drugim državljanom, ki bivajo v Sloveniji ter bolj pravično urediti uveljavljanje dodatkov k štipendijam (tudi med letom). 
 
5. ŠTUDIJ: urediti problematiko študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom ter podaljšati trajanje statusa študenta po diplomiranju na drugi bolonjski stopnji do konca študijskega leta.

Podpiši se na http://www.kajpami.si/

Komentarji