Nagradni natečaj Mladinskega centra Šentjur

12.02.2016

Nagradni natečaj o migracijah
in medkulturnosti Evropske unije

Avtor najboljšega prispevka prejme 150 evrov!

Zanima nas tvoje osebno mnenje o migracijah in medkulturnosti Evropske unije. S svojim prispevkom sodeluj na natečaju. Avtor najboljšega prispevka, po izboru komisije, bo prejel nagrado v višini 150 evrov.

Kdo lahko sodeluje na natečaju?
Na natečaju lahko sodelujejo mladi (posamezniki, skupine mladih ali člani mladinske organizacije), stari od 13 do 29 let, s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije.

Zanima nas, kaj ti misliš:

  •     O migracijah in migrantih, ki prihajajo v Evropsko unijo ter zapuščajo svoje domove zaradi vojne,
  •     zatiranja zaradi pripadnosti določeni verski, narodnostni, politični ali socialni skupini,
  •     revščine (slabega ekonomskega položaja),
  •     različnih naravnih katastrof.
  •     Ali lahko ljudje različnih kultur, verskih prepričanj in tradicij živimo skupaj v miru?
  •     Kaj bi/bo prinesla kulturna raznolikost okolju v katerem živimo?

Natečaj objavlja Mladinski center Šentjur, programska enota Razvojne agencije Kozjansko, v okviru projekta Easy towns. Na natečaju lahko sodelujejo mladi (posamezniki, skupine mladih ali člani mladinske organizacije), stari od 13 do 29 let, s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije.

Rok in način prijave:
Svoje delo pošlji v tiskani ali e-obliki, skupaj z izpolnjeno prijavnico, ki jo najdeš na strani www.mladi-sentjur.si, na naslov RA Kozjansko, Ul. skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur ali na e-naslov: mladi@ra-kozjansko.si, s pripisom "NATEČAJ EASY TOWNS". Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je oddana zadnji dan roka in sicer v ponedeljek, 29. februarja 2016. Vlagatelj lahko osebno prinese svoje delo (v tiskani ali e-obliki) na enoto RA Kozjansko, Mladinski center Šentjur, Mestni trg 2, Šentjur.

Več informacij:
Mladinski center Šentjur
03/747-18-01 ali mladi@ra-kozjansko.si

povezava: http://www.mladi-sentjur.si/Aktualno/nagradni-natecaj-o-migracijah-in-medkulturnosti-Evropske-unije.html

Komentarji