Natečaj za oblikovanje predpatinirane pločevine

13.10.2016

POKAŽI SVOJO UMETNIŠKO ŽILICO IN SI PRIBORI DENARNO NAGRADO

 Cinkarna Celje, d. d., PE Metalurgija, je v fazi razvoja novega produkta – predpatinirane pločevine. To pomeni, da bodo s postopkom predpatiniranja že v procesu izdelave temu zelo priljubljenemu gradbeniškemu materialu zagotovili enak izgled tudi po več letih obstoja.

Ravno to je razlog, da pločevina postane priljubljen material uporabnih in umetniških kosov ter redni spremljevalec notranje ali zunanje opreme.

Cinkarna Celje, d. d., zato vabi vse mladostnike, ki imajo v šolskem letu 2016/17 veljaven status dijaka ali študenta na katerikoli srednji šoli ali univerzi s sedežem v Sloveniji, da izlijejo svoje ideje na papir in ustvarijo nekaj, kar bo kasneje dobilo realne dimenzije.

 Na natečaju sodelujete tako, da izpolnite obrazec »Prijava na natečaj za oblikovanje notranje/zunanje opreme«. Obrazcu je potrebno priložiti najmanj 3 in največ 5 skic, renderjev ali fotografij posameznega izdelka. Poimenujte jih po sistemu Priimek_naslov izdelka.

Vsak dijak/študent lahko prijavi poljubno število predlogov.

Prijavo na natečaj in izdelek je potrebno oddati po elektronski pošti na naslov spela.kumer@gmail.com do petka, 23. 12. 2016, do 00.00. Prijav, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno označene, strokovna komisija ni dolžna obravnavati.

Med vsemi prejetimi predlogi bo komisija izbrala tri najboljše, ki bodo prejeli tudi denarno nagrado. Avtor zmagovalne predloge bo 12 mesecev od Cinkarne Celje, d. d., prejemal štipendijo za mladega oblikovalca v višini 100,00 evrov neto mesečno. Skupaj 1,200 evrov od aprila 2017 do marca 2018. V primeru, da je nagrajeni v zaključnem letniku in prihodnje šolsko leto ne bo imel več statusa, bo izplačilo izvedeno v enkratnem znesku.

Potek natečaja lahko spremljate na uradni spletni strani www.cinkarna.si in na družabnem omrežju Facebook: facebook.com/cinkarnacelje.

Prijavnica je dostopna na spletni strani Cinkarne Celje, d.d.

Komentarji