Novi organigram

14.12.2010 Predsednica Upravnega odbora in zastopnica društva:
Nastija Močnik, bodoča prevajalka španščine in ruščine iz Šentjurja

Člani Upravnega odbora:
Aljaž Kolar, bodoči telekomunikator iz Šentjurja
Saša Rečnik, bodoča novinarka s Ponikve
Nejc Kresnik, bodoči kemik iz Šentjurja
Tjaša Salamon, bodoča pravnica s Stopč
Sara Zupanc, bodoča učiteljica biologije in kemije iz Šentjurja
Matija Ketiš, bodoči sociolog in zgodovinar iz Šentjurja
Tomaž Zidar, bodoči arhitekt iz Šentjurja

Nadzorna komisija:
Igor Pečenko, bodoči elektrotehnik iz Šentjurja
Staša Jager, bodoča kulturologinja iz Dobja
Mateja Gobec, bodoča ekonomistka iz Šentjurja

Disciplinska komisija:
Maja Mastnak, bodoča zdravnica s Ponikve
Miha Vrečko, bodoči ekonomist iz Dobja


Predstavnik v Svetu študentskih klubov:
Igor Pečenko, bodoči elektrotehnik iz Šentjurja

Predstavnik dijakov: Ajda Kolar iz Šentjurja

Predstavnik simpatizerjev: Bojan Bojan Planko iz Žegra

Pa srečno!

Komentarji