Objava kandidatov za organe ŠKMŠ ter za mesto svetnika zveze ŠKIS in sveta ŠOLS

09.11.2020

OBJAVA KANDIDATOV ZA ORGANE ŠKMŠ TER ZA MESTO SVETNIKA ZVEZE ŠKIS IN SVETA ŠOLS

V skladu z razpisom, objavljenim na oglasni deski in spletni strani Študentskega kluba mladih Šentjur, dne 24. 10. 2020, in v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve ŠKMŠ, volilna komisija  Študentskega kluba mladih Šentjur objavlja seznam prispelih kandidatur.

-   Za mesto Predsednika je prispela ena (1) popolna kandidatura.

Kandidat je:

1. Miha Oman

-   Za mesto Upravnega odbora so prispele štiri (4) popolne kandidature.

Kandidati so:

1.     Tilen Debeljak

2.     David Kavka

3.     Robert Kladnik

4.     Miha Oman

 

-     Za mesto Disciplinske komisije so prispele tri (3) popolne kandidature.

Kandidati so:

1.   Sara Golčman

2.   Žiga Herič

3.   Filip Kovačič

 

-       Za mesto Nadzorne komisije so prispele tri (3) popolne kandidature

Kandidati so:

1.   Urh Drobinc

2.   Filip Eisenkoler

3.   Alja Leskošek

-        Za mesto Svetnika Sveta Zveze ŠKIS je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura.

Kandidat je:

1.     Miha Oman

-        Za mesto Svetnika Sveta ŠOLS je pravočasno prispela ena (1) popolna kandidatura.

Kandidat je:

1.     Miha Oman

Volitve za organe kluba ŠKMŠ, Svetnika Sveta ŠOLS in Svetnika Sveta Zveze ŠKIS bodo potekale na rednem občnem zboru 14. 11. 2020 ob 18.00 uri.

Volilna komisija Študentskega kluba Mladih Šentjur

Komentarji