Položaj mladih v Sloveniji

13.10.2016

Kakšen je položaj mladih v slovenski družbi?

Mnogo starejših, ki so z mislimi počakali v socialističnem svetu meni, da mladi zgolj veliko jamramo in čakamo, da nam delo in denar padeta na glavo. Pa je temu res tako?

Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) so ob letošnjem mednarodnem dnevu mladih pripravili prvi Indeks mladih, ki prikazuje razlike med mladimi in odraslimi prebivalci Slovenije na različnih področjih. S pomočjo indeksa lahko vidimo kakšen je položaj mladih v družbi. S pomočjo Indeksa mladih so na MSS ugotovili, da je položaj mladih pogosto slabši v primerjavi z odraslimi. 

  Analiza indeksa mladih
  Z izračunom indeksa mladih so na MSS ugotovili, da so mladi v slabšem položaju v primerjavi z odraslimi na vseh področjih, ki so jih zajeli v pilotnem indeksu. Na področju zaposlovanja so največje razlike zabeležili pri zaposlitvah za določen čas in pri registrirani brezposelnosti. Na področju participacije so izračuni pokazali, da so mladi v precej slabšem položaju na področju politični participaciji, saj se manj udeležujejo volitev in so preko mladih poslancev slabše zastopani v Državnem zboru. Podobno velja za zastopanost na lokalni ravni, kjer so zastopanost merili s številom izvoljenih mladih svetnikov in svetnic v občinskih svetih. Ugotovili so tudi, da mladi bolj kot odrasli ogrožajo svoje zdravje s kajenjem, uživanjem alkohola in prepovedanih drog. In navsezadnje, izračuni MSS kažejo na to, da so mladi tudi v slabšem socialnem položaju od odraslih, še posebej kadar zapustijo dom svojih staršev, saj je stopnja tveganja revščine med mladimi višja kot pri odraslih, na drugi strani pa so mladi pogosto neupravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost, ker nimajo dovolj delovne dobe. S temi dejstvi je povezano tudi vse pogostejše iskanje priložnosti mladih za zaposlitev in življenje v tujini. Mladi so po izračunih v boljšem položaju od odraslih, ko govorimo o dolgotrajni brezposelnosti in dolgotrajnem obdobju pod pragom tveganja revščine.

  Namen indeksa mladih
 Poleg prikaza položaja mladih v odnosu do splošne populacije, je eden glavnih ciljev priprave pilotnega indeksa mladih opozoriti na pomanjkanje podatkov in sistematičnega spremljanja položaja mladih v Sloveniji. Brez aktualnih in verodostojnih podatkov je težko oblikovati učinkovito mladinsko (ali katerokoli drugo) politiko. Posledice tega pa so vidne v pomanjkanju ustreznih ukrepov, programov in drugih aktivnosti, ki bi jih morala država izvajati, da bi mladim omogočila, da bi ti v čim večji meri izkoristili svoje potenciale. Z Indeksom mladih želijo na MSS tudi spodbuditi odločevalce, da pri pripravi sektorskih politik boljupoštevajo perspektivo mladih ter so aktivnejši pri krepitvi medsektorskega pristopa pri oblikovanju in izvajanju politik ter ukrepov za mlade.

Na MSS se zahvaljujejo Statističnemu uradu Republike Slovenije, Zavodu RS za zaposlovanje in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki so jim pomagali pri pridobivanju podatkov.

Vir:  mladi-sentjur.si

 

Komentarji