Razpis izrednih volitev

18.02.2020

Razpis izrednega kandidacijskega postopka za vodstvo Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2019/20

Na podlagi 35. in 52. člena Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur zaradi odstopa predsednika razpisujemo izredni kandidacijski postopek za mesta: 

Študenti:

- predsednik kluba

- član upravnega odbora

Kandidature morajo v skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur vsebovati naslednje podatke o kandidatu:

  • Ime in priimek
  • Rojstni kraj in datum
  • Naslov stalnega prebivališča
  • Naziv mesta za katerega kandidira ter opis dosedanjih aktivnosti v klubu
  • Elektronski naslov in telefonsko številko
  • Potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2019/20
  • Izjavo, da v preteklem letu proti njemu ni bil izrečen disciplinski ukrep


Kandidat h kandidaturi priloži življenjepis in vizijo delovanja za posamezno funkcijo.

Kandidature pošljite na naslov: Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, p.p. 75, 3230 Šentjur, s pripisom »KANDIDATURA«.

Rok za oddajo kandidatur je do vključno torka, 3. 3. 2020.

 Prispele kandidature bo v skladu s 60. členom Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in 8. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur zbirala Volilna komisija Študentskega kluba mladih Šentjur.

Izredni občni zbor Študentskega kluba mladih Šentjur bo v ponedeljek, 14. 3. ob 18.00 v P2, Cesta Miloša Zidanška 28, Športni park Šentjur.

Volilno pravico imajo člani ŠKMŠ študenti. Status je dokazljiv z izvirnimi dokumenti, ki jih izda univerza oz. visokošolski zavod (študentska izkaznica, indeks, potrdilo o vpisu).

Robert Kladnik

predsednik Upravnega odbora

Študentskega kluba mladih Šentjur

 

 

 

 

 

 

Komentarji