Razpis kandidacijskega postopka za organe društva ŠKMŠ

15.11.2019

Razpis kandidacijskega postopka za organe društva Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2019/20

Na podlagi 34. člena Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in sklepa Upravnega odbora ter Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur razpisujemo kandidacijski postopek za mesta:

Študenti:

- član Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (4 do 8 članov);

- član Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);

- član Disciplinske komisije Študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);

- predsednik Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član)

 Ostali člani oz. simpatizerji:

- predstavnik simpatizerjev Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član).

Dijaki: - predstavnik dijakov Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član);

Kandidature morajo v skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur vsebovati naslednje podatke o kandidatu:

 Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, elektronski naslov, telefonsko ševilko, rojstni kraj in datum, potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2019/20, podpis, izjava, da v preteklem letu proti njemu ni bil izrečen disciplinski ukrep, mesto za katerega kandidira ter opis dosedanjih aktivnosti v klubu.

Kandidati h kandidaturi priložite življenjepis in vizijo delovanja za posamezno funkcijo.

 Prispele kandidature bo v skladu s 60. členom Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in 8. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur zbirala Volilna komisija Študentskega kluba mladih Šentjur. 

Kandidature pošljite na naslov: Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, p.p. 75, 3230 Šentjur, s pripisom »KANDIDATURA«.

 Rok za oddajo kandidatur je do vključno petka, 22. novembra 2019.

 Redni volilni občni zbor Študentskega kluba mladih Šentjur bo v petek, 6. decembra 2019, ob 18.00 v P2, Cesta Miloša Zidanška 28, Športni park Šentjur.

 Volilno pravico imajo študenti s statusom študenta v skladu s študentsko ustavo. Status je dokazljiv z izvirnimi dokumenti, ki jih izda univerza oz. visokošolski zavod (študentska izkaznica, indeks, potrdilo o vpisu).

 

 

 

Robert Kladnik

predsednik Upravnega odbora

Študentskega kluba mladih Šentjur

 

 

 

Komentarji