Razpis kandidacijskega postopka za organe društva Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2016/17

14.10.2016

Razpis kandidacijskega postopka
za organe društva
Študentskega kluba mladih Šentjur
za mandatno obdobje 2016/17


Na podlagi 34. člena Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in sklepa Upravnega odbora ter Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur razpisujemo kandidacijski postopek za mesta:
Študenti:
•    predsednik Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (1 mesto);
•    član Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (4 do 8 članov);
•    član Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);
•    član Disciplinske komisije študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);
Ostali člani oz. simpatizerji:
•    predstavnik simpatizerjev Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član).
Dijaki:
•    predstavnik dijakov Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član);

Kandidature morajo v skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur vsebovati naslednje podatke o kandidatu: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, elektronski naslov, telefonsko številko, rojstni kraj in datum, potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2016/17, podpis, izjava, da v preteklem letu proti njemu ni bil izrečen disciplinski ukrep, mesto za katerega kandidira ter opis dosedanjih aktivnosti v klubu. Kandidat naj h kandidaturi priloži še življenjepis in vizijo delovanja za posamezno funkcijo.

Prispele kandidature bo v skladu s 60. členom Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in 8. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur zbirala Volilna komisija Študentskega kluba mladih Šentjur.

Kandidature pošljite na naslov: Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, p.p. 75, 3230 Šentjur, s pripisom »KANDIDATURA«.

Rok za oddajo kandidatur je do vključno srede, 2. novembra 2016.

Redni volilni občni zbor Študentskega kluba mladih Šentjur bo v soboto, 5. novembra 2016, ob 19.00 v P2 (Cesta Miloša Zidanška 28, Športni park Šentjur).

Volilno pravico imajo študenti s statusom študenta v skladu s Študentsko ustavo. Status je dokazljiv z izvirnimi dokumenti, ki jih izda univerza oz. visokošolski zavod (študentska izkaznica, indeks, potrdilo o vpisu).

Lucija Gajšek
Predsednica Nadzorne komisije
Študentskega kluba mladih Šentjur

 

Andraž Bebar
predsednik Upravnega odbora
Študentskega kluba mladih Šentjur

Komentarji