Razpis kandidacijskega postopka za organe društva Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2018/19

09.11.2018

Razpis kandidacijskega postopka za organe društva Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2018/19 

Na podlagi 34. člena Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in sklepa Upravnega odbora ter Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur razpisujemo kandidacijski postopek za mesta: 

Študenti:

- predsednik Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (1 mesto);

- član Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (4 do 8 članov);

- član Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);

- član Disciplinske komisije Študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);

Ostali člani oz. simpatizerji:

- predstavnik simpatizerjev Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član).

Dijaki: - predstavnik dijakov Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član);

Kandidature morajo v skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur vsebovati naslednje podatke o kandidatu:

Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, elektronski naslov, telefonsko ševilko, rojstni kraj in datum, potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2018/19, podpis, izjava, da v preteklem letu proti njemu ni bil izrečen disciplinski ukrep, mesto za katerega kandidira ter opis dosedanjih aktivnosti v klubu.
Kandidati h kandidaturi priložite življenjepis in vizijo delovanja za posamezno funkcijo.

Prispele kandidature bo v skladu s 60. členom Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in 8. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur zbirala Volilna komisija Študentskega kluba mladih Šentjur.

Kandidature pošljite na naslov: Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, p.p. 75, 3230 Šentjur, s pripisom »KANDIDATURA«.

Rok za oddajo kandidatur je do vključno petka, 23. novembra 2018.

Redni volilni občni zbor Študentskega kluba mladih Šentjur bo v petek, 7. decembra 2018, ob 18.00 v P2, Cesta Miloša Zidanška 28, Športni park Šentjur.

Volilno pravico imajo študenti s statusom študenta v skladu s študentsko ustavo. Status je dokazljiv z izvirnimi dokumenti, ki jih izda univerza oz. visokošolski zavod (študentska izkaznica, indeks, potrdilo o vpisu). 

Alenka Lorger l. r.

Predsednica Nadzorne komisije

Študentskega kluba mladih Šentjur

 

Robert Kladnik l. r.

predsednik Upravnega odbora

Študentskega kluba mladih Šentjur

 

 

 

Komentarji