Razpis kandidacijskega postopka za organe društva Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2020/21

24.10.2020

Razpis kandidacijskega postopka za organe društva Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2020/21

Na podlagi 34. člena Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in sklepa Upravnega odbora ter Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur razpisujemo kandidacijski postopek za mesta: 

Študenti:

- predsednik Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (1 mesto);

- član Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur (4 do 8 članov);

- član Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);

- član Disciplinske komisije Študentskega kluba mladih Šentjur (3 člani in 1 nadomestni član);

Ostali člani oz. simpatizerji:

- predstavnik simpatizerjev Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član).

Dijaki: - predstavnik dijakov Študentskega kluba mladih Šentjur (1 član);

Kandidature morajo v skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur vsebovati naslednje podatke o kandidatu:

Ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, elektronski naslov, telefonsko ševilko, rojstni kraj in datum, potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2020/21, podpis, izjava, da v preteklem letu proti njemu ni bil izrečen disciplinski ukrep, mesto za katerega kandidira ter opis dosedanjih aktivnosti v klubu.
Kandidati h kandidaturi priložite življenjepis in vizijo delovanja za posamezno funkcijo.

 Prispele kandidature bo v skladu s 60. členom Statuta Študentskega kluba mladih Šentjur in 8. členom Pravilnika o volitvah, imenovanjih in članstvu Študentskega kluba mladih Šentjur zbirala Volilna komisija Študentskega kluba mladih Šentjur.

 Kandidature pošljite na naslov: Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, p.p. 75, 3230 Šentjur, s pripisom »KANDIDATURA« ali na info@skms.net.

 Rok za oddajo kandidatur je do vključno sobote, 7. novembra 2020.

 Redni volilni občni zbor Študentskega kluba mladih Šentjur bo v soboto, 14. novembra 2020, ob 18.00 potekal virtualno po predhodnih navodilih UO.

 Volilno pravico imajo študenti s statusom študenta v skladu s študentsko ustavo. Status je dokazljiv z izvirnimi dokumenti, ki jih izda univerza oz. visokošolski zavod (študentska izkaznica, indeks, potrdilo o vpisu).

 

 

 

Robert Kladnik

predsednik Upravnega odbora

Študentskega kluba mladih Šentjur

 

Komentarji