Razpis za svetnika v Svetu ŠOLS

16.11.2013 Na podlagi 24. člena Študentske ustave in na podlagi Temeljnega akta Zveze študentskih klubov Slovenije (Ur. l. RS, št. 105/02) ter v skladu z Volilnim pravilnikom za volitve svetnikov Sveta ŠOLS (sprejet na seji Sveta Zveze študentskih klubov Slovenije dne, 24. 11. 2012)

razpisujemo kandidacijski postopek za mesto:

  • Predstavnika Študentskega kluba mladih Šentjur v Svetu ŠOLS

Celotno besedilo razpisa najdete TUKAJ.

Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Študentski klub mladih Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur, s pripisom »za Volilno komisijo«.

Rok za oddajo kandidatur je do vključno sobote, 30. novembra 2013.

Volitve predstavnika ŠKMŠ v Svetu študentskih klubov bodo v soboto, 14. decembra 2013, ob 18. uri v P2 (Cesta Miloša Zidanška 28, Športni park Šentjur).

Komentarji