Redni volilni občni zbor

03.12.2013 ZBOR DRUŠTVA je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva Študentskega kluba mladih Šentjur v tekočem študijskem letu. Zbor voli ustrezne organe društva, potrjuje poročila in daje smernice za nadaljnje delovanje.

Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Sprejem dnevnega reda
4. Poročilo Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2012/13
5. Poročilo Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2012/13
6. Poročilo Disciplinske komisije Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2012/13
7. Volitve v organe društva za mandatno obdobje 2013/14
8. Potrditev članov v Častni zbor društva
9. Potrditev predstavnika dijakov Študentskega kluba mladih Šentjur
11. Potrditev predstavnika simpatizerjev Študentskega kluba mladih Šentjur
12. Razno

Po rednem volilnem občnem zboru bo sledila zakuska in zabava z DJ do jutranjih ur!

Vabilo najdete TUKAJ.

Komentarji