Vabilo na izredni volilni občni zbor

18.02.2020

Vabilo na izredni volilni občni zbor
Študentskega kluba mladih Šentjur

Na podlagi 35. in 52. člena Statuta ŠKMŠ vas vabimo na izredni volilni občni zbor Študentskega kluba mladih Šentjur, ki bo v ponedeljek, 14. 3. 2020 ob 18. uri v P2 (Cesta Miloša Zidanška 28, Športni park Šentjur).

OBČNI ZBOR DRUŠTVA je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva Študentskega kluba mladih Šentjur v tekočem študijskem letu. Zbor voli ustrezne organe društva, potrjuje poročila in daje smernice za nadaljnje delovanje.

Predlog dnevnega reda:

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Sprejem dnevnega reda
3. Volitve v organe društva za mesta: predsednik, član upravnega odbora
4. Razno

Robert Kladnik
predsednik Upravnega odbora
Študentskega kluba mladih Šentjur

 

 

Komentarji