Vabilo na redni volilni občni zbor ŠKMŠ

15.11.2019

Vabilo na redni volilni občni zbor

Študentskega kluba mladih Šentjur

 Na podlagi 34. člena Statuta ŠKMŠ vas vabimo, da se udeležite rednega volilnega občnega zbora Študentskega kluba mladih Šentjur, ki bo v petek, 6. 12. 2019, ob 18. uri v P2 (Cesta Miloša Zidanška 28, Športni park Šentjur).

 OBČNI Zbor druŠtva je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva Študentskega kluba mladih Šentjur v tekočem študijskem letu. Zbor voli ustrezne organe društva, potrjuje poročila in daje smernice za nadaljnje delovanje.

 Predlog dnevnega reda:

1.  Izvolitev delovnega predsedstva

2.  Sprejem dnevnega reda

3. Poročilo Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2018/19

4. Poročilo Nadzorne komisije Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2018/19

5. Poročilo Disciplinske komisije Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2018/19

6.  Volitve v organe društva za mandatno obdobje 2019/20

7. Potrditev predstavnika simpatizerjev Študentskega kluba mladih Šentjur

8.  Razno

Robert Kladnik

predsednik Upravnega odbora

         Študentskega kluba mladih Šentjur

 

 

 

 

 

Komentarji