Vabilo na redni volilni občni zbor Študentskega kluba mladih Šentjur

24.10.2020

Vabilo na redni volilni občni zbor

Študentskega kluba mladih Šentjur

Na podlagi 34. člena Statuta ŠKMŠ vas vabimo, da se udeležite rednega volilnega občnega zbora Študentskega kluba mladih Šentjur, ki bo v soboto, 14. 11. 2020, ob 19:30 uri preko videokonferenčnega klica zaradi ukrepov v zvezi s Covid.

 OBČNI Zbor druŠtva je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva Študentskega kluba mladih Šentjur v tekočem študijskem letu. Zbor voli ustrezne organe društva, potrjuje poročila in daje smernice za nadaljnje delovanje.

 Predlog dnevnega reda:

 1.                Izvolitev delovnega predsedstva

2.                Sprejem dnevnega reda

3.                Poročilo Upravnega odbora Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2019/20

4.                Poročilo Nadzorne komisije in Disciplinske komisije Študentskega kluba mladih Šentjur za mandatno obdobje 2019/20

5.                Volitve v organe društva za mandatno obdobje 2020/21

6.                Volitve predstavnika v Svetu ŠOLS in Zvezi ŠKIS

7.                Sistematizacija dela članov Študentskega kluba mladih Šentjur

 

      Robert Kladnik

predsednik Upravnega odbora

         Študentskega kluba mladih Šentjur

 

Komentarji